Casa > Notícies > Contingut
Propietats òptiques dels miralls
- Oct 30, 2017 -
La reflexió específica obeeix a la llei de la reflexió sobre la llum. La seva capacitat reflectiva depèn de l'angle de la llum incident, la suavitat del mirall i les propietats de la pel·lícula metàl·lica. La línia imaginària perpendicular al mirall s'anomena normal, i l'angle entre el raig i el normal és igual a l'angle de la línia i el normal. L'objecte davant del mirall d'avió és virtual, com la distància del mirall i la distància de l'objecte del mirall. Si voleu veure tota la longitud del mirall, ja que l'angle d'incidència és igual a l'angle de reflexió, el mirall ha de tenir almenys la meitat de la meva altura. El reflector còncava s'enfronta cap al centre de la curvatura. La llum paral·lela incident en el reflex cònic està agrupada per enfocar (f), centrant-se en el centre de la curvatura (c) a una distància de 1/2 punt del mirall. Si la cuina es col·loca en una posició d'enfocament gran, el sol es pot escalfar i convertir-se en una olla solar. Una llum o un cercador, com ara una font de llum situada en una posició de focus cóncavo, poden reflectir una llum paral·lela. Els objectes fora del centre de la curvatura es poden reflectir com a invertits reals, com els telescopis reflectors. La superfície reflectiva del convex és el centre de la curvatura, reduint la imatge de l'objecte al mirall, que reflecteix una àmplia gamma de paisatges estrets, com ara mirall retrovisor de cotxe